Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2013

vikuniaa
6304 aa32 390
vikuniaa
6294 4428 390
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

October 10 2012

vikuniaa
6695 7f31 390
Reposted fromletyoutaste letyoutaste viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
Bierze prysznic.
A ja mam kilka chwil, żeby uporządkować myśli.

Pasujesz.
Masz. Każdą czątkę serca i ciała. Moją.
Jak mnie całujesz rano w usta.
I jak tulisz mnie, żebym mogła spokojnie zasnąć.
I jak wstajesz zgasić światło, bo mi się nie chce, wtedy jesteś mój jeszcze bardziej.
Tak się słodko wymieniamy, ja Twoja, Ty mój.
Na szyi, na skroniach, na udach,  na wargach i na języku mam Cię, właśnie ja mam Ciebie i Twoje serce.
— tak bardzo boję się zimy
vikuniaa
vikuniaa

Atonement.
Reposted fromMoonTide MoonTide viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
Reposted fromvith vith viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
6210 b24c 390
Reposted fromrisky risky viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
Wpuść mnie.
Na całe miasto z całych sił
wołam
wpuść mnie.
— happysad
Reposted fromarizonadream arizonadream viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
3672 4aee 390
Reposted fromretaliate retaliate viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
vikuniaa
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol

October 04 2012

vikuniaa
vikuniaa
8876 b126 390
Reposted fromphotonom photonom viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
vikuniaa
1741 fcc7 390
vikuniaa
Moje własne myśli mnie niszczą.
— stop
Reposted fromnattaly nattaly viamagdanestor magdanestor

October 02 2012

vikuniaa
Budź mnie ciepłem od­wza­jem­nionej miłości
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
6760 d276 390
Reposted fromeklerrka eklerrka viaNails Nails
vikuniaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...