Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2012

vikuniaa
8282 ee41 390
Reposted fromhaszek haszek viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
vikuniaa
1998 7aa7 390
Reposted fromojkomena ojkomena viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
7366 cdcf 390
Reposted fromorelh orelh viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
8408 65bc
Reposted fromsniezka sniezka viamagdanestor magdanestor
vikuniaa

Mówię do siebie: NIE MYŚL! 

Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.

— K. Janda
Reposted fromcalvii27 calvii27 viamagdanestor magdanestor
vikuniaa

Z jakiegoś powodu najbardziej tęskni się wieczorami.

— 10 minut rowerem
Reposted frombumpy bumpy viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
vikuniaa
Cza­sami nie zda­jemy so­bie spra­wy, że ko­niec cze­goś jest mniej bo­les­ny, niż życie w ciągłym kłamstwie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
apel do jesieni.
Reposted fromtola tola viamagdanestor magdanestor
vikuniaa
8246 fa71 390
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viaNails Nails
vikuniaa
vikuniaa
7965 be34 390
vikuniaa
0487 fca0 390
Reposted fromsadurday sadurday viamagdanestor magdanestor

September 26 2012

vikuniaa
2760 c8a4 390
Inna dziewczyna obok niego sprawia, że dostaję szału..
Reposted frompiepszoty piepszoty
vikuniaa
2767 ea0d 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
vikuniaa
2769 b175 390
Reposted fromRowena Rowena
vikuniaa
2780 7ecc 390
Kiedy patrzę w Twoje oczy wiem, że nie chcę już niczego szukać, że nie chcę nigdzie iść, chcę mieć Cię tutaj dziś..
Reposted frompiepszoty piepszoty
vikuniaa
7960 031b 390
Reposted fromszatatan szatatan vialust lust
vikuniaa
Reposted fromcube cube vialust lust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...